Žabe (znanstveno ime Anura) so skupina brezrepih dvoživk in predstavljajo kar 88 % vseh vrst dvoživk na svetu. So plenilske živali, saj se prehranjujejo pretežno z žuželkami in ostalimi nevretenčarji. Žabe so pomemben člen ekosistemov. Uravnavajo namreč število nevretenčarjev in so pomemben plen ostalim živali. Žal pa je veliko vrst žab vedno redkejših, nekaj že ogroženih, kritično ogroženih ali celo izumrlih. Na njihovo številčnost vpliva človek, ki preveč posega v naravno okolje žab. V Tropski hiši vzrejamo kar 18 vrst teh brezrepih dvoživk. Ob svetovnem dnevu žab opozarjamo na pomembnost obstoja te edinstvene in ranljive živalske skupine.

V Tropski hiši lahko spoznate kar 18 vrst žabjih ambasadorjev – veliko število vrst predstavljajo podrevnice, majhne, pisane in strupene žabe Južne in Srednje Amerike, med njimi tudi zlata podrevnica, najbolj strupena vrsta žabe na svetu, ki je med drugim že ogrožena. Obiskovalce navdušijo še argentinske rogate žabe, voščene rege, vietnamske mahove žabe in rdečeoke rege. Mnoge vrste naših žab so v naravi redke, njihova številčnost pa iz dneva v dan pada. Naša institucija skrbi za varovanje teh vrst z vzrejo v umetnem okolju. Z njimi izobražujemo in sodelujemo v vzrejnih programih v umetnem okolju.

Žabe uvrščamo v skupino dvoživk, saj del življenja kot ličinke preživijo v vodi in dihajo s škrgami. Prav tako se v vodi razmnožujejo – v obdobju mrestenja se združujejo v vodna okolja. Samice v vodo odložijo jajčeca, ki jim pravimo mrest, samci pa jih nato oplodijo. Iz jajčec se izležejo paglavci, ki se hranijo z rastlinskim sokom ali plenijo drobne živali. Ob virih hrane paglavci rastejo in se počasi preobražajo v miniaturne žabe, ki po končani preobrazbi večinoma naselijo kopensko okolje. V procesu preobrazbe se v telesu paglavcev razvijejo pljuča. Koža žab je tanka, zato pline neposredno izmenjujejo tudi skozi kožo. Žabe so živali z nestalno telesno temperaturo, njihova temperatura je namreč odvisna od temperature okolja. Telo žab je kratko z veliko, široko glavo. Na njej takoj opazimo velika usta, velike izbuljene oči in bobnič. Noge so dolge in pri večini vrst so zadnje daljše od prednjih.

Žabe predstavljajo največjo biomaso med vretenčarji v določenih ekosistemih. So pomemben člen prehranjevalnih verig in spletov. Hranijo se z ogromno količino insektov ter ostalih manjših živali, prav tako pa so pogosta hrana ostalim živalim. So indikator čistega okolja, saj so občutljive že na majhne spremembe v njem. Mnoge vrste žab postajajo ogrožene predvsem zaradi človekovega vpliva na okolje. Žabe ogroža izguba življenjskega prostora za namene gozdarstva, kmetijstva in urbanizacije. Nanje vpliva tudi vedno večje onesnaževanje okolja z različnimi kemikalijami. Veliko vrst žab zdesetkajo tudi smrtonosne glive in bakterije. Zaradi zanimivega videza pa so žabe zanimive tudi za divje lovce, ki žabe lovijo in prodajajo kot eksotične hišne ljubljence.