V četrtek, 3.6.2021, smo v Tropski hiši s tiskovno konferenco prvič pozdravili nove prebivalce naše oaze narave. Gozd tamarink v naši Amazonski džungli predstavlja nadgradnjo Tropske hiše in bo po novem gostil še dva para dveh vrst opic tamarink – beloglavčka (Saguinus oedipus) in zlatoglavega leviča (Leontopithecus chrysomelas). Obe vrsti spadata med redke živalske vrste, zato je preživetje obeh vrst odvisno tudi od vzreje v umetnem okolju. Oba para tamarink bosta pri nas imela na voljo dve veliki ogradi, v katerih si bosta ustvarila novi družini. Vsaki vrsti namenjamo več kot 70 kvadratnih metrov prostora z zelenjem, plezali in ostalo opremo, ki jo potrebujejo za kvalitetno življenje, tako kot v naravi pa jim bodo družbo delale še ostale živali in jim na ta način popestrile vsakdan.

Beloglavček (Saguinus oedipus) je kritično ogrožena vrsta opice Novega sveta, ki v naravi poseljuje območja severozahodne Kolumbije. Živi v družinskih skupnostih, ki jih vodijo vodilni in reproduktivni pari. So vsejede živali, njihov jedilnik pa največkrat sestavljajo žuželke, sočni plodovi, smole, nektar in drevesni sokovi. V naravi vrsto ogroža predvsem izsekavanje gozdov ter fragmentacija okolja v katerem živi, veliko mladičev tamarink je žrtev divjih lovcev. V Tropsko hišo sta pred kratkim prispela samec in samica te kritično ogrožene vrste malih opic, ki bosta z dobro genetsko kombinacijo poskrbela za svetlejšo prihodnost vrste – vrsta se namreč v umetnem okolju dobro razmnožuje. Prav od programov razmnoževanja v umetnem okolju in sodelovanja različnih sodobnih naravovarstvenih institucij je odvisno preživetje vrste. Populacija v naravi še vedno pada. Pablo in Frida sta k nam prišla iz vzrejnega centra redkih primatov na Češkem.

Prvič v zgodovini države smo k nam naselili še eno vrsto primata. Gre za ogroženega zlatoglavega leviča (Leontopithecus chrysomelas), endemita Brazilije. Tudi leviči živijo v družinskih skupnostih z vzpostavljeno hierarhijo. Prehrano levičev sestavljajo žuželke in ostali nevretenčarji, drevesni sokovi, smole, ptičja jajca, nektar in sočni plodovi, znanstveniki pa so opazili, da se prehranjujejo še s srčki bromelij, manjšimi kuščarji in kačami. V naravi so zato pomebni raznaševalci semen. Tudi leviči so družabne opice, ki živijo v družinah. Njihova populacija v naravi pada, zato se v Tropski hiši veselimo naraščaja že v bližnji prihodnosti. Novo domovanje sta pri nas našla samec in samica, ki sta k nam prišla prav tako iz Češke.

Poleg vzrejnega programa dveh redkih vrst bi želeli z živalskimi ambasadorji ozaveščati javnost o ogroženosti teh živali in razlogih zanjo, prav tako pa izpostavili, da opice različnih vrst nikakor niso primerni hišni ljubljenci. Pogojev, ki jih imajo sodobne naravovarstvene institucije za vzrejo teh živalskih vrst, jim doma ne moremo zagotoviti.