Tropska hiša skrbi za ozaveščanje in izobraževanje o biotski pestrosti širom sveta. Z živalskimi ambasadorji izobražujemo o živalski sistematiki, vedenju in ekologiji posameznih vrst živali in njihovi vpetosti v okolje, v katerem živijo.

V letu 2024 je Tropska hiša s številnimi programi naravoslovnega izobraževanja postala članica mednarodnega združenja ZOO pedagogov IZE – International ZOO Educators Association.

PROGRAM IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN V TROPSKI HIŠI ZA IZOBRAŽEVALNE ZAVODE

SREČANJA Z ŽIVALMI ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Za predšolske otroke je najpomembnejše doživljanje živali in rastlin z vsemi čutili. Pogosto se z nekaterimi živimi bitji otroci srečajo prvič, pozitivna izkušnja z njimi pa jim predstavlja nepozabno doživetje in hkrati pripomore k boljšemu kognitivnemu razvoju. Zanje smo pripravili tri programe, ki trajajo najmanj 3 šolske ure:

1. Program A: spoznavanje in doživljanje živali in rokovanje z njimi – živali si izberete sami glede na naša priporočila in vaše želje. Trajanje: 60 minut

2. Program B: spoznavanje in doživljanje živali in rokovanje z njimi ter ustvarjalna delavnica. Trajanje: 90 minut

3. Program C: spoznavanje rastlin, rastlinskih organov ter živali, ki se z rastlinami hranijo. Ustvarjalna delavnica. Trajanje: 90 minut

Program ter izbiro živali lahko prilagodimo željam vzgojiteljev.

UČNE URE ZA OSNOVNOŠOLSKE IN SREDNJEŠOLSKE SKUPINE
Za učence osnovnih in srednjih šol smo pripravili programe glede na učni načrt ter splošne programe doživljanja živih bitij. Poleg doživljanje živali in rastlin z vsemi čutili učenci spoznajo predstavnike glavnih skupin živalskega in rastlinskega kraljestva, spoznajo njihovo telo, prilagoditve na okolje ter vlogo in pomembnost v ekosistemu. Starejšim učencem ponudimo nekoliko več podatkov o posameznih vrstah ter skupinah živali.

Trajanje programa: 60 minut ali po dogovoru.

Program A – vretenčarji: spoznavanje predstavnikov vretenčarjev in razlikovanje med njimi.

Program B – nevretenčarji: spoznavanje predstavnikov nevretenčarjev in razlikovanje med njimi.

Program C – kraljestvo rastlin

Program D – vretenčarji in nevretenčarji: ogled in spoznavanje predstavnikov nevretenčarskih in vretenčarskih skupin in razlikovanje med njimi.

Program E – ekologija: spoznavanje in doživljanje rastlin in živali ter pogovor o njihovi vlogi v ekosistemu, medsebojni odvisnosti živih bitij, razlikovanju med plenom in plenilcem (telesne značilnosti in prilagoditve na okolje, pomembnosti odvisnosti med njimi – zdrave populacije, kroženje snovi v naravi, rojstvo življenje in smrt (število potomcev, stabilni ekosistemi, itd.).

Program F – vzgoja živali in rastlin v umetnem okolju: primerno za učence 9. razredov osnovnih šol in srednjih šol. Ogled razstave, spoznavanje prebivalcev Tropske hiše, pogovor o gojenju različnih vrst in pomembnosti vzreje v umetnem okolju.

Programe ter izbiro živali lahko prilagodimo željam učiteljev.

UČNE URE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Delavnice za osebe s posebnimi potrebami prilagodimo na skupino oseb ali posameznika v dogovoru s strokovnim delavcem zavoda. Pri delavnicah se osredotočamo na spoznavanje živali z različnimi čutili in na odpravljanje predsodkov.

NARAVOSLOVNI DAN ZA IZOBRAŽEVALNE ZAVODE
Izobraževalne ustanove lahko v Tropski hiši izberete program naravoslovnega dne. Velik poudarek namenjamo ozaveščanju učencev o biotski pestrosti, ohranjanju narave, prilagoditvam živali na okolje ter vplivu človeka na naravo in okolje. Učna enota je sestavljena iz treh delov:

  1. Spoznavanje manjših živali in stik z njimi.
  2. Hranjenje, opazovanje živali in njihovega okolja.
  3. Skupinsko delo in evalvacija.

Učitelji lahko izberejo tematiko naslednjih 4 sklopov:

  • Sklop A: Puščave in polpuščave: Arizona in Mehika
  • Sklop B: Tropski gozdovi in gozd monsuna: Jugovzhodna Azija in Avstralija
  • Sklop C: Tropski gozdovi in mangrove: Amazonija in Srednja Amerika
  • Sklop D: Travnate in grmičaste pokrajine: afriške savane, grmišča in Madagaskar

NARAVOSLOVNI DAN, SPOZNAVANJE ŽIVALI IN ODPRAVLJANJE PREDSODKOV ZA VZGOJITELJE IN UČITELJE
Naravoslovni dan izvajamo tudi za skupine delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V tem programu se skupaj naučimo veliko o živalskih vrstah, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju ter so pomembne v ekosistemih, v katerih se gibamo. Na učence tako ne prenašamo predsodkov ali napačnega znanja o določeni vrsti živali. Strah namreč izvira tudi iz neznanja ter napačnih predstav o določeni vrsti živali. S pravilnim odnosom do živih bitij naredimo ogromno za ozaveščanje, izobraževanje, sobivanje človeka in ostalih vrst ter vplivamo na zdravo populacijo otrok in mladostnikov ter kasneje odraslih.

Za podrobno predstavitev programov, cenik in ostale ponudbe smo na voljo na telefonski številki 040 340 306 ter e-mail naslovu: info@tropskahisa.si.